Saxsteg

Saxsteget används för att ge mer fart till discen och en bra tajming för din release av discen. I filmen visar Emil ett saxsteg i slowmotion för en högerhänt. Läs mer om saxsteget och se grafik på hur ett tekniskt korrekt steg ser ut.

Med en bra teknik, balans och fullgod viktförflyttning så kommer du falla igenom efter ditt saxsteg och automatiskt så förflyttar du kroppen till position 6 med foten (se grafik nedan).

Om du inte faller igenom och står kvar med benen ihop mellan fot 4-5 (se grafik nedan) så har du inte haft tillräckligt med viktförflyttning i just detta steget. Detta leder till kortare kast, kortare drag, sämre eftersving samt gör dig känsligare för håll och släp. Det leder även till en högre risk för skador.

Det viktigaste för bra att du ska få jämna kast är att träna in en ansats som förutom att kanske ge nära max i utväxlingen även ger dig balans och kroppskontroll. Tappar du balansen i ditt saxsteg så reagerar din kropp precis på samma sätt som om du halkat. Armarna flänger till och du får det svårt att styra kastet dit du vill.

Saxsteg för högerhänt

Saxsteg för vänsterhänt

Om du placerar din slutfot till vänster 5A framför den tänkta ansatslinjen hamnar kroppens balans i framvikt vilket ofta resulterar i att du får släpp, bounce och ofrvillig hyzer. I vissa fall kan du få håll eftersom din ansatsfart är för hög och kroppen/hjärnan måste autokorrigera din balans för att du inte ska ramla.

Om du istället placerar slutfoten till höger 5B bakom den tänkta ansatslinjen så missar du ofta ut till höger istället. Du får här ofta en rund rörelse runt kroppen som medför ”håll”. Din balans blir också fel eftersom rotationsaxeln är för långt till höger. Kroppen och hjärnan reagerar instinktivt och vill korrigera din balans vilket ofta får till följd att man rycker dicsen ut till höger, du fastnar helt enkelt. Ett enkelt bevis på detta för dig själv är att du efter kastet oftast springer ut till höger efter att du släppt discen.

Om din fotisättning i steg 4 är för mycket bakåtriktad i kastriktningen är det lätta att du kommer på hälen vilket inte gynnar din balans eftersom din sista fotisättning skall placeras på den röda linjen. Jag rekommenderar att du försöker ha tyngden på framfoten.