Registrera egen träning

Frågor & Svar > Registrera egen träning

Du kan lägga in all din träning och rörelse genom att klicka på PLUSTECKNET nere i högra
hörnet på startskärmen. Klicka sedan på REGISTRERA ALLMÄN TRÄNING och välj i en lång
lista vad du gjort. Du kan även välja ett val där du själv kan definiera vad du gjort.