Varför ska vi välja Proaktify?

Plankan - Proaktify

Enkelt och inspirerande!

Proaktify är enkel att använda och full av bra hälsoverktyg. Tillsammans så skapar vi era hälsoutmaningar där varje steg räknas. Det spelar ingen roll vilken aktivitet du utför. Fokus ligger på att du gör något och då räknas både vardagsmotion och organiserad träning. 

Om era medarbetare mår bättre och känner att ni satsar på dem, kommer det att bygga upp en frisk företagskultur.

Alla kan vara med

Med Proaktify så ger ni era medarbetare ett verktyg som alla kan använda. I våra hälsoutmaningar kan alla vara med på samma villkor. Varje steg räknas vilket innebär att en promenad på 20 minuter är lika värdefull som om du springer 60 minuter.

Skapa en hälsofrämjande företagskultur

Låt er satsning på proaktiv friskvård bli en naturlig del av företagskulturen. Istället för att arrangera en hälsovecka så kan ni på en strategisk nivå jobba för att alltid vara ett hälsosamt företag. En hälsofrämjande kultur skapas som blir det nya normala.

Investera 1 kr på friskvård och få 5 kr tillbaka

Genom att investerar i era medarbetares hälsa och välmående så kan ni få en ROI (return on investment) på upp till 5 gånger av varje investerad krona. Om era medarbetare rör sig mer fysiskt, äter bättre och sover bättre så kommer de kunna utföra sitt arbete med högre kvalité, vilket ni kommer tjäna på. 

Par springer - Proaktify

Proaktify = 100% digitalt

Ni kommer inte behöva investera i stegräknare, aktivitetsarmband eller smarta klockor. Proaktify är 100% digitalt och du har full tillgång till allt med hjälp av din smartphone. Om du saknar smartphone går det även att använda Proaktify i en dator.

Frisknärvaron ökar

Istället för att prata om en minskad sjukfrånvaro, så pratar vi hellre i positiva ordalag som en ökad frisknärvaro. Genom att inspirerar era medarbetare att skapa en hälsofrämjande livsstil så kommer dem vara friskare, gladare och mer motiverade på sin arbetsplats. 

Varje måndag uppdateras era siffror

Tydlig statistik

Ni har tillgång till lättöverskådlig statistik på grupp eller individnivå under era hälsoutmaningar. Välj hur ni vill att detta presenteras i er version av Proaktify.

Hälsorapporter

Självklart ska ni kunna mäta vilken effekt som er investering i friskvård leder till. Med våra hälsorapporter så kan ni se vilken utveckling som sker under er friskvårdssatsning.

Moresco_mobil_hurgickdet_600x1000
Kontakta oss på Gå Svårt

Prova Proaktify utan kostnad på er arbetsplats under 30 dagar!