Varför ska vi välja Proaktify?

Plankan - Proaktify

Enkelt och inspirerande!

Proaktify är enkel att använda med sin användarvänliga design och tydliga menyer. Med Proaktify blir proaktiv friskvård en naturlig del av er företagskultur. Istället för att arrangera endast en hälsovecka så kan ni på en strategisk nivå jobba för att alltid vara ett hälsosamt företag. 

Stegtävling

Starta en stegtävling på er arbetsplats där vi tar hand om inbjudan, sammanställning och statistik. Beställ som tillägg i er version av Proaktify eller som en separat produkt.

Aktivitetsutmaning

Inspirera till mer fysisk rörelse med en aktivitetsutmaning. Samla ihop poäng genom att röra på dig. Beställ som ett tillägg till er version av Proaktify eller som separat produkt.

Energipaus under dagen!

Vi skickar 1-3 påminnelser/dag om att ta en energipaus till dina medarbetare. Bryt stillasittandet och få in mer fysisk rörelse i vardagen hos dina medarbetare. Pauserna är 28-38 sekunder.

Par springer - Proaktify

Proaktify = 100% digitalt

Ni behöver inte investera i stegräknare, aktivitetsarmband eller smarta klockor. Proaktify är 100% digitalt och du har full tillgång till allt med hjälp av din smartphone. Om du saknar smartphone går det även att använda Proaktify i en dator.

Frisknärvaron ökar

Istället för att prata om en minskad sjukfrånvaro, så pratar vi hellre i positiva ordalag som en ökad frisknärvaro. Genom att inspirerar era medarbetare att skapa en hälsofrämjande livsstil så kommer dem vara friskare, gladare och mer motiverade på sin arbetsplats. 

Varje måndag uppdateras era siffror

Tydlig statistik

Ni har tillgång till lättöverskådlig statistik på grupp eller individnivå under era hälsoutmaningar. Välj hur ni vill att detta presenteras i er version av Proaktify.

Hälsorapporter

Självklart ska ni kunna mäta vilken effekt som er investering i friskvård leder till. Med våra hälsorapporter så kan ni se vilken utveckling som sker under er friskvårdssatsning.

Moresco_mobil_hurgickdet_600x1000
Kontakta oss på Gå Svårt

Prova Proaktify utan kostnad på er arbetsplats under 30 dagar!