Hoppa till innehåll

Användarvillkor - Proaktify Förening

Innehållsförteckning

  1. Inledning
  2. Tjänsten Proaktify Förening
  3. Kontaktperson
  4. Slutkund & beställning av prenumeration
  5. Utbetalning av förtjänst
  6. Avsluta Proaktify Förening
  7. Nyhetsbrev och marknadsföring
  8. Integritetspolicy
  9. Trademark och användning av Proaktify
  10. Felaktig användning av Proaktify Förening
  11. Ansvarsfrihet
  12. Ändring av allmänna villkor
  13. Kontaktuppgifter
  1. Inledning

Följande allmänna villkor gäller för ansluten förenings användande av tjänsten Proaktify Förening (levererad av Medveten Livsstil Sverige AB org.nr. 559189–4752) benämnt som vi, oss, Proaktify, Proaktify Förening, proaktify.com/forening, tjänsten alternativt bolaget.

Genom att er förening (benämnt som Föreningen, butiken alternativt ni) ansluter sig till oss så godkänner och accepterar ni som behörig företrädare (kontaktperson) för er förening dessa allmänna villkor för tjänsten som är helt kostnadsfri.

Personer som vill stötta er förening genomför onlineköp av Proaktify i er webbutik och vi betalar löpande ut en förtjänst för alla aktiva prenumerationer som köps till Föreningen.

  1. Tjänsten

Proaktify Förening innebär att vi skapar en skräddarsydd version av Proaktify till er förening som kan köpas av slutkund i Föreningens webbutik.

Genom att Föreningen ansluter sig på www.proaktify.com/forening godkänner ni att Föreningen kan synas och marknadsföras på våra kanaler och i marknadsföring av Proaktify Förening. Ingånget avtal innebär att bägge parter har rätt att använda varandras varumärken i tryck, digitalt och i skrift i respektive marknadsföring.

Föreningen får en förtjänst som genereras vid beställning av de prenumerationer vi tillhandahåller av ”Proaktify – Föreningens Edition” i er webbutik.

För nuvarande får ni som Föreningen en förtjänst på 50% av kostnaden på alla aktiva prenumerationer.

Att vara ansluten till Proaktify Förening innebär inga löpande eller återkommande kostnader för Föreningen. Medveten Livsstil Sverige AB står för kostnader som leverans, betalningar, support och service av tjänsten. Föreningen kommer i egen regi erbjuda/sälja prenumerationer av Proaktify till slutkund. Försäljningen sker främst genom er webbutik men kan även ske genom uppsökande verksamhet eller spridning av Proaktify i andra digitala medier. Det är inte tillåtet att Föreningen utbetalar lön eller liknande ersättning för detta arbete till medlemmar i föreningen eller annan person. Förtjänsten ska användas i den ideella verksamheten hos Föreningen.

Detta avtal ska inte medföra att Medveten Livsstil i förhållande till föreningen anses vara en arbetsgivare eller att Föreningen i förhållande till Medveten Livsstil anses vara arbetstagare. Föreningen ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Medveten Livsstil. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

  1. Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara myndig och får inte vara belastad med några betalningsanmärkningar samt acceptera att en anmärkningskontroll kan genomförs. Genom att godkänna villkoren försäkrar kontaktpersonen att hen erhållit fullmakt från Föreningen att ansluta er till Proaktify Förening och agera i enlighet med våra villkor.

  1. Slutkund & beställning av prenumeration

Förening erhåller automatiskt en förtjänst när slutkund beställer sin prenumeration av Proaktify i er webbutik.

Föreningen ska informera slutkunden om dennes ångerrätt vid uppsökande verksamhet och hur denna ska utövas enligt Lag (2005:59) distans- och hemförsäljning. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans till slutkund.

Ett köp i er webbutik sker och slutförs mellan slutkund och Medveten Livsstil Sverige AB. Betalningar sker säkert via vår samarbetspartner PAYSON. Slutkund behöver godkänna deras betalningsvillkor för att slutföra sitt köp. Köpet räknas som helt genomfört efter det att betalningen skett och i vissa fall efter det att utnyttjandet av tjänsten skett vilket kan ta upp till 14 dagar. Proaktify har som målsättning att skicka ett aktiveringsmajl till slutkund inom 48 timmar efter sin beställning. Föreningen har inte rätt att göra några påföljder mot Proaktify ifall försening av leverans skulle ske.

Vid större beställningar på över 10+ prenumerationer från ex. sponsor så sker det via E-post eller telefon med oss på Proaktify Förening.

  1. Utbetalning av förtjänst

Föreningen får löpande en förtjänst på alla aktiva prenumerationer. Vid månadsprenumerationer så ackumuleras förtjänsten varje månad. När slutkund reglerat sina betalningar så registreras förtjänst på Föreningen. Det utgår ingen förtjänst om kunden ångrar sin beställning. Förtjänsten betalar vi ut till ert angivna bankkonto.

  1. Avsluta Proaktify Förening

Tjänsten Proaktify Förening är kostnadsfri och kan avslutas när som helst av behörig person i Föreningens styrelse.

Efter ni avslutat Proaktify Förening så stänger vi ner er webbutik och er version av Proaktify. De slutkunder som fortsätter sin prenumeration på Proaktify genererar en gåva om 10% av kostnaden av sin prenumeration till Föreningen. 

  1. Nyhetsbrev och marknadsföring

Alla kunder får ett aktiveringsmail för att starta igång sitt konto samt ett introduktionsflöde av oss. Utöver detta så skickar vi ut löpande nyhetsbrev till alla användare. Vi skickar även ut information och påminnelser om förnyelse av prenumerationer.

  1. Integritetspolicy

Medveten Livsstil Sverige AB org.nr. 559189–4752 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras om dig som kontaktperson. Vi skyddar dina uppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningen, genom att hela tiden jobba aktivt med vår IT-säkerhet.

De uppgifter som ni lämnar till oss vid aktivering av Proaktify Förening är namn, mobilnummer, E-post, Föreningens organisationsnummer och adress. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera Föreningens version av Proaktify och webbutik. Vi har kvar dessa uppgifter så länge vårt avtal löper alt. tills avtalet avslutas vilket ska ske skriftligen från behörig person hos Föreningen till forening@proaktify.com.

Appen Proaktify är utvecklad och hostad på ExorLive’s plattform som är CE-godkänd och säkert i enligt med GDPR.

Ekonomiska transaktioner och saldo lagras löpande. Dessa uppgifter har vi en laglig skyldighet att spara och det görs i upp till åtta år för att uppfylla bokföringslagen. Om ni har använt våra tjänster kan vi behöva spara uppgifterna i 7 år tills våra åtagande mot er är helt reglerade.

  1. Trademark och användandet av Proaktify

Proaktify är skyddat. Som förening kan ni bara använda Proaktify Förening för sitt avsedda syfte. Ni får inte reproducera, kopiera eller på annat sätt hantera material/delar av Proaktify utan ett skriftligt tillstånd från oss. Kommersiellt utnyttjande av sajten för annat än angivet syfte anmäls. Detta avser inte vanlig marknadsföring av reklamkampanjer i form av banners, reklamtexter eller loggor.

  1. Felaktig användning av Proaktify Förening

Om våra tjänster på Proaktify bedöms användas felaktigt på något sätt eller används på ett onormalt sätt kan vi besluta att avsluta Föreningen. Proaktify äger rätt att inte betala ut några pengar samt att utbetalade pengar kan komma att krävas åter om missbruk uppdagas i efterhand. Ni accepterar att vår bedömning är slutgiltig. Vi förbehåller oss rätten att neka eller att avsluta vårt avtal utan föregående förvarning i fall en butik används i strid mot dessa villkor.

Föreningar som främjar våld, pornografi eller hets mot folkgrupp är inte välkomna att ansluta sig hos Proaktify Förening.

  1. Ansvarsfrihet

Ni godkänner att Proaktify Förening kommer att hållas ansvarslöst för eventuella förluster, krav, skada, utgifter eller andra förpliktelser och ansvar som kan uppstå från användande av Proaktify. Vi tar ansvar för att den information vi publicerar är aktuell och korrekt, men ger inga garantier. Vi accepterar inga former av krav på grund av felaktig information. Vi på Proaktify Förening gör allt vi kan för att tillhanda en exakt, korrekt och fungerande teknisk lösning till er.

Ni godkänner att www.proaktify.com/Föreningens namn samt er version av Proaktify tillhandahålls till er i befintligt skick och utan garantier på information eller teknisk lösning. Vi kan inte hållas ansvariga för fel på någon del av Proaktify vare sig information, teknisk lösning eller annat som kan resultera i eventuella förluster, krav, skada, utgifter eller andra förpliktelser och ansvar. Dessa villkor är styrda av svensk lag och dispyter hanteras av svenska domstol. Om någon del av villkoren inte kan appliceras enligt svensk lag kommer resterande del av villkoren fortfarande att gälla.

  1. Ändringar av allmänna villkor

   Vi kan ändra och uppdatera dessa allmänna villkor när det bedöms nödvändigt. De nya villkoren börjar gälla tidigast 30 dagar efter publicering.

  2. Kontaktuppgifter

   För ytterligare information, förfrågningar eller hjälp kan du kontakta oss på Proaktify. Våra kanaler för support kan skilja sig från tid till annan.

   Företagsnamn:
   Medveten Livsstil Sverige AB

   Adress:
   Lysmaskvägen 12
   246 52 Löddeköpinge

   E-post:
   forening@proaktify.com